wtorek, 25 lipca 2017

‘Ver-’ odmiana

windmill-297548_640.pngOdmiana czasowników niderlandzkich rozpoczynających się na ‘ver’ początkowo wydaje się trudna, ponieważ jest inna, jednak później okazuje się prostą sprawą. Oprócz ‘ver-’ istnieje jeszcze kilka innych, podobnych rodzynek, o których dowiecie się za chwilę. Zachęcamy do komentowania postu ‘Ver-’ odmiana, po to aby wszelkie wątpliwości mogły zostać odrazu rozwiane. Ponadto czekamy na kolejne maile na temat tego, o czym chcecie czytać!

Czasowniki ‘ver-’ w czasie przeszłym

Jedyną rzeczą, którą należy zapamiętać jest to, że na początku każdego takiego czasownika w czasie przeszłym dokonanym nie stosujemy przedrostka ‘ge-’. Czasowniki ‘ver-’ występują zatem bez ‘ge-'. Reszta danego słowa odmienia się już standardowo. Przynajmniej te regularne przypadki. Warto zerknąć też do posta Tworzenie czasu przeszłego, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady związane z tym tematem. A teraz kilka przykładów czasowników 'ver-':

Odmiana czasownika 'ver-', oto gramatyka holenderska:


verbouwen - przebudowywać
czas niedokonany → czas dokonany
ik verbouwde → ik heb verbouwd   (geverbouwd → błąd!)
przebudowywałam → przebudowałam


verhuizen - przeprowadzać się
czas niedokonany → czas dokonany
ik verhuisde → ik heb verhuisd
przeprowadzałam się --. przeprowadziłam się
uwaga: w odmianie 'z' zamienia się  zawsze na 's'


vernieuwen - odnawiać
czas niedokonany → czas dokonany
ik vernieuwde → ik heb vernieuwd
odnawiałam - odnowiłam


vermageren - schudnąć
czas niedokonany → czas dokonany
ik vermagerde → ik heb vermagerd
chudłam → schudłam


vernederlandsen - ‘zniderlanszczyć się’
czas niedokonany → czas dokonany
ik vernederlandste → ik heb vernederlandst
robiłam się bardziej holenderska → zrobiłam się bardziej holenderska


verzetten - przesuwać/przestawiać
czas niedokonany → czas dokonany
ik verzette → ik heb verzet
przesuwałam → przesunęłam


verplaatsen - przemieszczać (się), zmieniać miejsce, przesuwać
czas niedokonany → czas dokonany
ik verplaatste → ik heb verplaatst
j.w.


Czas teraźniejszy

Tutaj zasada identyczna z zasadą odmiany czasowników regularnych. Niektóre osoby próbują czasem pokusić się o ‘rozdzielanie’ tych czasowników, biorąc je za tzw. ‘rozdzielnie-złożone’, ale na szczęście zdarza się to stosunkowo rzadko. Zapamiętajcie, ‘ver-’ się ‘nie odkleja’! ‘Ver-’ odmiana w czasie teraźniejszym:


Oto język niderlandzki :)
verbouwen - przebudowywać
verbouwen → hij verbouwt → on przebudowuje


verhuizen - przeprowadzać się
verhuizen  → hij verhuist → on się przeprowadza


vernieuwen - odnawiać
vernieuwen  → hij vernieuwt → on odnawia


vermageren - schudnąć
vermageren  → hij vermagert → on chudnie


vernederlandsen - ‘zniderlanszczyć się’
vernderlnadsen   → hij vernederlandst --> on 'robi się bardziej holenderski'


verzetten - przesuwać, przestawiać
verzetten   → hij verzet een wijzer --> przesuwa wskazówkę


verplaatsen - przemieszczać (się), zmieniać miejsce
verplaatsen  → hij verplaatst een pion --> przesuwa pionek


Pozostałe czasowniki bez ‘ge-’

Można by się pokusić o nazwanie czasowników ‘ver-’ czasownikami ‘zmiany’.  Jednak jak wiadomo w języku holenderskim istnieje w zasadzie cała grupa, które nie otrzymują  'ge-' w czasie przeszłym dokonanym, a dotyczą one różnych sytuacji, nie tylko ‘zmian’ i rozpoczynają się następującymi przedrostkami: 'be-', 'er-', 'ver-', 'ont-', 'her-', 'ge-'. Na sam koniec zatem kilka przykładów z tej grupy.


beëindigen - kończyć
hij beëindigt de werkzaamheden - on kończy pracę
hij beëindigde - on kończył..
hij heeft beëindigd - on zakończył..


erkennen - uznawać
hij erkent hem - on go uznaje
hij erkende - on uznawał go
hij heeft hem erkend - on go uznał


wyjątek:
ergeren - irytować kogoś
hij ergert hem - on irytuje go
hij ergerde hem - on irytował go
hij heeft hem geërgerd - on go zirytował


ontslaan - zwolnić kogoś, czasownik nieregularny (!)
hij ontslaat hem - on go zwalnia
hij ontsloeg hem - on go zwalniał
hij heeft hem ontslagen - on go zwolnił


herdenken - upamiętniać, czasownik nieregularny (!)
hij herdenkt - on upamiętnia
hij herdacht - on upamiętniał
hij heeft herdacht - on upamiętnił


gebeuren - dziać się
het gebeurt hier - to dzieje się tutaj
het gebeurde hier - to działo się tutaj
het is hier gebeurd - to stało się tutaj


Czasowniki holenderskie, z którymi niejednokrotnie się zmagacie - wymagają za pewne więcej uwagi. Jesteśmy przekonani jednak, że nie taki wilk straszny jak go malują. Zapraszamy do polubienia naszego facebooka, na którym znajdziecie jeszcze więcej ciekawych informacji.

piątek, 30 czerwca 2017

Er zapowiadające podmiot zdania

Er als (voorlopig) onderwerp in de zin

On mówi, że tam jest wielu uczniów.
Hij zegt dat er veel leerlingen zijn. --> mowa pośrednia
ale można i tak:
mowa bezpośrednia:  Er zijn veel leerlingen.

Koń stoi w stajni
Er staat een paard in de stal.

Chorowało wielu ludzi
Er  werden veel mensen ziek .

Dwóch chłopców siedzi w pokoju
Er zitten 2 jongens in de kamer.

Oczekuje się duzo deszczu w Polsce (można się spodziewać)
Er wordt veel regen verwacht in Polen.

Nikt nie przyszedł  
Er is niemand gekomen.

(jakiś) Pies chodzi po domu
Er loopt een hond in het huis.
Ktoś (jest) do Ciebie!
Er is iemand voor jouw.

Ktoś puka do drzwi.
Er klopt iemand aan de deur.

Czy jest ktoś, kto o tym słyszał? --> pytanie!
Is er iemand die het heeft gehoord?

W Holandii rodzi się 500 dzieci na dzień.
Er worden 500 kinderen per dag geboren  in NL.

Dzieci bawią się w parku
Er spelen kinderen in het park.


piątek, 10 marca 2017

Indywidualne lekcje on-line

1. Nauka ta może odbywać się w formie korepetycji do materiału, który przerabiałeś/aś albo akurat przerabiasz. Skanujesz książkę, którą posiadasz lub przesyłasz przepisane zadania z tej książki (w specjalnej platformie). Sprawdzam i odsyłam z poprawkami oraz komentarzem. Możesz również nagrywać wypowiedzi, zadane przeze mnie lub z książki - feedback otrzymujesz wówczas w postaci nagranego przeze mnie filmiku. Ilość materiału do ustalenia. Program do nagrywania wypowiedzi przez słuchawki http://www.audacityteam.org/

2. Przygotowujesz sie do egzaminu NT2. Wysyłasz do mnie cały wykonany egzamin, dostępny w internecie. Wykonanie jednego trwa ponad 4h . Wykonujesz Lezen, Schrijven, Luisteren oraz Spreken. Nagrywasz swoje zadania 'Spreken' aparatem, komórką lub przez http://www.audacityteam.org/ - przesyłasz je w specjalnej platformie. Reszte wykonujesz pisemnie w tejże platformie. FEEDBACK otrzymujesz w formie pisemnej oraz w postaci filmiku plus punktacja, ocena.


3. Ostatnia możliwość: otrzymujesz 1 raz na tydzień
pakiet zadań gramatycznych i/albo ustnych,
na każdym poziomie zaawansowania.
W tej chwili dostępne są lekcje dotyczące:
- kurs START dla początkujących, poziom A0-A1
- funkcje 'Er' w zdaniu
- przysłówki w zdaniu holenderskim
- przymiotniki w zdaniu holenderskim
- Wakacje oraz turystyka (pakiet rozszerzający słownictwo)
Feedback znowu w formie pisemnej i/lub ustnej,
w postaci nagrania. Praca nad pakietami może być przeplatana
tłumaczeniem nadesłanych przez Ciebie zdań, bo być może istnieją
konstrukcję, których używasz i które chciałbyś/aś dopracować?!

niedziela, 19 lutego 2017

Użycie rodzajników

Oto fragment z poprzedniego wpisu. Należy zwrócić uwagę, iż większości słówek w nawiasach nie użylibyśmy w tych zdaniach - zastosowano je tutaj pomocniczo.

Pojawi się też niedługo post z innymi przykładami.
Ogarniemy te rodzajniki! :-)


Dit is een jongen. De jongen komt op een rare fiets. De fiets is geel.
To jest (jakiś) chłopak. (Ten) Chłopak przyjeżdża na (jakimś) dziwnym rowerze.
(Ten) Rower jest żółty. 
 

Een vrouw maakt koffie. De vrouw zet een kopje koffie. Het kopje is paars.
(Jakaś) Kobieta robi kawę. (Ta) Kobieta stawia (jakąś) filiżankę kawy. 
(Ta) Filiżanka kawy jest fioletowa.