poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Słówko dnia - praca

werkzaamheden [ˈwɛrksamhedə(n)]
m.in. obowiązki, zadania, czynności wykonywane w pracy, ale też prace/roboty. 
synonimy: bezigheden, taken


->
De werknemer zal de volgende werkzaamheden verrichten: overeenkomsten opstellen, ... .
Pracownik będzie wykonywać nastepujące czynności: sporządzanie umów, ... .


->
Werk aan het spoor. (Prace/remonty przy kolei/torach)

Roermond-Sittard. In de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 april vanaf 00.30 uur.

Oorzaak - door werkzaamheden. (Przyczyna - prace/remonty)Reisadvies - u kunt gebruikmaken van de bus - tussen Roermond en Sittard kunt u gebruikmaken van de NS-stopbus.
--> Storingen en meldingen bij Ziggo. (Awarie oraz zgłoszenia do Ziggo - operator tv kablowej))Controleer of er storingen of werkzaamheden zijn in uw postcodegebied.Sprawdź czy zaistniały jakieś awarie albo prace w twoim regionie.

piątek, 28 marca 2014

Sytuacje hipotetyczne po holendersku

Tryb warunkowy prosty 
Używany,
- kiedy mówimy o sytuacji hipotetycznej,
- sytuacja może odnosić się do przyszłości, ale również do teraźniejszości. 

Ktoś pyta czy będziemy się czegoś uczyć dzisiaj-teraz 
albo np. zaraz czy jutro. Możemy wówczas udzielić odpowiedzi
używając poniższych zdań przypuszczających 
(zwróć uwagę, że w języku polskim wszystkie 4 opcje zapiszemy dokładnie tak samo!):

Jeśli + pewne kryterium byłoby spełnione (,) dana sytuacja mogłaby mieć miejsce
Jeśli + miałbym czas(,) nauczyłbym się tego.

Opcja nr 1:
Jeśli + czasownik w cz. przeszłym prostym (,) czasownik w cz. przeszłym prostym.
Als + ik tijd had(,) leerde ik het <wel>. 
Jeśli + miałbym czas(,) nauczyłbym się tego.

Opcja nr 2:
Jeśli + czasownik w cz.przeszłym prostym (,) 'zou' + bezokolicznik
Als ik tijd had(,) zou ik het leren.
Jeśli miałbym czas, nauczyłbym się tego.

Opcja nr 3:
Jeśli + 'zou' i bezokolicznik (,) czasownik w cz.przeszłym prostym
Als ik tijd zou hebben(,) leerde ik het <wel>. 
Jeśli miałabym czas, nauczyłabym się tego.
Wszystkie powyższe 3 opcje w znaczeniu: ik heb geen tijd.
Nie mam teraz, albo nie będe mieć, na to czasu. 


Opcja nr 4:
Jeśli + 'zou' i bezokolicznik (,) 'zou' i bezokolicznik
Als ik tijd zou hebben(,) zou ik het wel leren.
Jeśli miałabym czas(,) nauczyłabym się tego.
Opcja nr 4 w znaczeniu: ik heb absoluut geen tijd.
Kładziemy zatem jakby większy nacisk na hipotetyczność danego zdarzenia 
i można by to przetłumaczyć jeszcze w ten sposób:
Jeśli miałbym <w ogóle> czas, na pewno bym się tego nauczył.


Tryb warunkowy złożony
Używany,
- kiedy mówimy o sytuacji hipotetycznej,
- ale sytuacja odnosi się do zdarzeń, które już się odbyły (mogły się odbyć), 
  czyli do przeszłości :-)
- stosunkowo rzadko się z nim spotykam.

Ktoś pyta czy uczyliśmy się czegoś wczoraj albo tydzień temu, 
wówczas możemy odpowiedzieć w nastepujący sposób, 
pamiętając o tym, że wyrażamy się zdaniami przypuszczającymi 
--> tzw. sytuacja hipotetyczna.

Jeśli + pewne kryterium byłoby wtedy spełnione (,) sytuacja mogłaby mieć wtedy miejsce.
Jeśli + miałbym <wtedy> czas (,) nauczyłbym się tego.

Opcja nr 1:
Jeśli + czasownik w cz.ZAprzeszłym (,) czasownik w cz.ZAprzeszłym
Als ik tijd had gehad(,) had ik het geleerd.
Jeśli miałbym <wtedy> czas, nauczyłbym się tego.

Opcja nr 2:
Jeśli + czasownik w cz.ZAprzeszłym (,) 'zou' i czasownik posiłkowy + imiesłów bierny 
Als ik tijd had gehad(,) zou ik dat hebben geleerd.
Jesli miałbym <wtedy> czas, nauczyłbym się tego.

Opcja nr 3:
Jeśli + 'zou' czasownik posiłkowy + imiesłów bierny (,) czasownik w cz.ZAprzeszłym
Als ik tijd zou hebben gehad, had ik dat geleerd. 
Jeśli miałabym czas <wtedy>, nauczyłabym się tego.
Wszystkie 3 powyższe opcje w znaczeniu: ik had geen tijd.
Nie miałam czasu na nauczenie się tego.

Opcja nr 4:
Jeśli + 'zou'  czasownik posiłkowy + imiesłów bierny (,) 'zou' czasownik posiłkowy + imiesłów bierny
Als ik tijd zou hebben gehad(,) zou ik het wel hebben geleerd.
Jeśli miałabym <wtedy, w ogóle>czas(,) nauczyłabym się pewnie tego. 
Opcja nr 4 w znaczeniu: ik had absoluut geen tijd.
Kładziemy zatem jakby większy nacisk na hipotetyczność.

Przyznacie chyba, że w tym przypadku język polski zdaje się być mniej skomplikowanym.
Osobiście używam zazwyczaj tylko opcji 1, czasem też nr 4, w obu trybach. 
Wszystkich, którzy nie pamiętają tematu czasów przeszłych, odsyłam do innego wpisu http://moj-holenderski.blogspot.nl/2013/06/tworzenie-czasu-przeszego.html

niedziela, 16 lutego 2014

Nauka przez bloga i nie tylko

Pragnę udostępnić dzisiaj filmik nagrany przez Panią Irinę ze szkoły SVET.
Przyda się to na pewno osobom, którym wymowa (niektórych holenderskich 
samogłosek) spędza sen z powiek :-)

http://www.youtube.com/watch?v=GNsRNgd4fzM

sobota, 1 lutego 2014

Czy wiesz, że...

Jedną z osobliwości języka mówionego ('spreektaal') jest to, że niektóre słówka 
(np. zaimki, czy rodzajnik 'het') można usłyszeć (a nawet i czasem przeczytać) 
w ich jakby skróconej formie. Może już się z tym spotkaliście i nie widzieliście skąd się to wzięło? 
Odsłuchaj poniższe przykłady na  http://www.acapela-group.com/

  • 'ie' zamiast 'hij' ('on')
To 'ie' brzmi właściwie jak "hi", ale 'h' bardzo delikatne wypowiedziane.
UWAGA! Używanie tejże formy na początku zdania jest nieprawidłowe: 
'Ie gaat naar Polen.'

'Wat zei ie?'
'Co on powiedział?'
 
Is het waar dat ie naar Polen gaat?
'Czy to prawda, że on jedzie do Polski?'

  • 'k zamiast 'ik' ('ja')
Wymowa tak jak w zapisie. Zwróć uwagę na to, że jeżeli już posługujemy się 
tym skrótem w zapisie, to wielką literę otrzymuje dopiero orzeczenie zdania.

'k Ga mee! zamiast 'Ik ga mee'
<Ja> Idę z tobą! 

'k Denk dat ik zwanger ben. Zamiast 'Ik denk dat...'
<Ja> Myślę, że jestem w ciąży.


Inne możliwe przykłady to:
  • 't zamiast 'het' (rodzajnik nijaki)
'Ik zag 't arme hondje van onze buren op straat staan.' Zamiast 'het arme...' 
'Widziałam <brak rodzajnika w j.polskim> biednego pieska naszych sąsiadów 
jak stał na ulicy.'

  • 'em zamiast 'hem' (m.in. go, jemu, mu)
'Ik hoorde hem daar verder praten, maar ik zag 'em niet meer.' Zamiast '..ik zag hem..'
'Słyszałam go jak rozmawiał, ale już go nie widziałam.'

  • d'r m.in. zamiast 'haar' (mi.n.: jej, nią)  
wymowa jako: 'der', z krótkim niemym 'e'
'Ik heb Asia en d'r man, Jan, gisteren nog gezien.'
'Jeszcze wczoraj widziałam Asię i jej męża Jana.'